Ο επιχειρηματίας που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της λιανικής και των internet cafe, εντασσόμενος στο σύστημα franchise της εταιρίας inSpot ΑΕ , γίνεται κάτοχος ενός αναγνωρισμένου brandname, το οποίο θα διευκολύνει την αμεσότερη πώληση των προϊόντων, καθώς και ενός ολοκληρωμένου πακέτου τεχνογνωσίας, συμβουλευτικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Το πακέτο franchise έχει ως στόχο να βοηθήσει τον νέο franchise, παρέχοντάς του όλη την απαραίτητη πληροφόρηση και τα στοιχεία εκείνα, τα οποία θα του επιτρέψουν να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία στο χώρο της λιανικής, με την εγκαινίαση ενός καταστήματος “ inSpot the internet place ”.

To πακέτο αυτών των υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν όλο το επιχειρηματικό φάσμα, περιλαμβάνει στοιχεία επιλογής και εκπαίδευσης προσωπικού, μάρκετινγκ και διαφήμισης σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και στοιχεία που άπτονται του καταστήματος, όπως τοποθεσία (επιλογή σημείου καταστήματος) καθώς και διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Παράλληλα, κεντρικός και ουσιαστικής σημασίας άξονας του πακέτου υπηρεσιών προς τους franchisees, είναι η επικοινωνιακή στρατηγική, η διαφημιστική δραστηριοποίηση και οι προωθητικές ενέργειες, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η επιχείρηση εκπονεί προγράμματα μάρκετινγκ καθώς και διαφημιστικές και προωθητικές εκστρατείες κάτω από ένα κοινό, επικοινωνιακό concept – ομπρέλα, το οποίο αγκαλιάζει όλα τα καταστήματα “ inSpot the Internet place”. Ο franchisee συμμετέχει στη διαφημιστική επένδυση του δικτύου, ενώ έχει την ευχέρεια να προχωρήσει σε ξεχωριστές ενέργειες ύστερα από έγγραφη συμφωνία με τον franchisor.

Follow us on social media